Wettelijke verplichtingen

Hoewel wettelijk bepaald is dat een aantal controles op regelmatige basis moet worden uitgevoerd, is het ook bij wet vastgelegd dat deze controles op het gebied van water of legionella alleen uitgevoerd mogen worden door een bedrijf dat RVA geaccrediteerd en/of KIWA gecertificeerd is.

Raad van Accreditatie (RVA)

De Raad voor Accreditatie (RVA) controleert of ons bedrijf een kwaliteitsborgingsysteem heeft, gebaseerd op een internationale norm (ISO17025). Eens per jaar wordt dit onafhankelijk getoetst en volgt een audit van een aantal externe deskundigen, die op kantoor en op locatie controleren of we aan alle regels voldoen, zowel administratief als inhoudelijk. De RVA accreditatie is van toepassing op monstername en de bepalingen die we op locatie uitvoeren. Uiteraard voldoet OMEGAM-Water aan de door de RVA gestelde eisen.

RvA Certificaat L410 OMEGAM-Water bv geldig tot 01-03-2019

KIWA

Voor de advisering met betrekking tot legionella is een KIWA certificering van toepassing. Het KIWA BRL6010-certificaat is wettelijk verplicht om advies te kunnen geven op het gebied van legionella. Ook deze certificering wordt op regelmatige basis getoetst en ook aan deze wettelijke verplichting voldoet OMEGAM-Water.

KIWA_certificering

ISO17025

OMEGAM-Water werkt volgens de ISO 17025 norm ‘algemene eisen voor competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria’ onder accreditatie voor de verrichtingen waarvoor dit wettelijk vereist is.

Scope L410 2015-01-21 tot 2019-03-01

VCA

Om de veiligheid van de uitvoering van de werkzaamheden te borgen zijn alle medewerkers van OMEGAM-Water in het bezit van een VCA certificaat.

vca_certificaat_19-04-2011