De jacht op legionella

 • 12 december 2018

Waarom is de jacht op de legionellabacterie zo ingewikkeld? ZEMBLA duikt in de wereld van de legionellapreventie en onderzoekt of we de meest kwetsbare mensen wel voldoende beschermen. woensdag 12 december om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2. Lees…

Lees verder

Digitaal Plan passeert de grens van 500 gebruikers!

 • 17 oktober 2018

In 2012 ontwikkelden OMEGAM-Water en Xaris ICT & Telecom samen het Digitaal beheersplan Legionella. Waar het Digitaal beheersplan Legionella ooit begon met één klant, een paar locaties en enkele gebruikers is het nu uitgegroeid tot de huidige digitale omgeving MyOMEGAMWater…

Lees verder

Grote toename legionellose in Nederland

 • 4 september 2018

Via de GGD’en kwamen er afgelopen jaar 561 meldingen van legionellose binnen. Nooit eerder registreerde het RIVM zo veel meldingen van deze ziekte als in het afgelopen jaar. Een andere luchtweginfectie viel ook op: In de winter van 2017/2018 werden 900.000 mensen…

Lees verder

Sponsoring Stelvio for Life

 • 4 september 2018

Op 1 september heeft Frits van der Werff, eigenaar van onze trouw klant Sportinstituut Frits van der Werff, met succes deelgenomen aan de sponsorevenement Stelvio for Life. Doelstelling van de Stichting Stelvio For Life is om geld in te zamelen voor…

Lees verder

Legionella in koelwater systemen

 • 12 juni 2018

Op 27 juni 2018 organiseren SKIW en branche vereniging Envaqua een Themamiddag over Ervaringen met Legionella in Koelwater. Legionella in koelwater systemen staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Regelgeving, handhaving en problemen in de operationele bedrijfsvoering vragen…

Lees verder

Privacybeleid

 • 25 mei 2018

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking (afgekort tot AVG) in werking. Deze gaat over het opslaan, gebruiken en beheren van persoonlijke informatie van klanten en relaties. OMEGAM-Water gaat hier zorgvuldig mee om en heeft daarom onder…

Lees verder

Onderzoek besmetting Vlaardingen afgerond

 • 9 februari 2018

Afgelopen november was er sprake van een E. coli besmetting in het waterleidingnet van Vlaardingen. In eerste instantie lag de focus op crisisbestrijding en het weer betrouwbaar maken van het leidingnet. Daarna is een zorgvuldig onderzoek naar de oorzaak gestart.…

Lees verder

Honderden bedrijven hebben lak aan legionellaregels

 • 18 oktober 2017

Honderden Nederlandse hotels, campings en in sommige gevallen zelfs ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren op de vingers getikt omdat ze niet genoeg doen tegen de legionellabacterie. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport, die in handen zijn…

Lees verder

Opleidingslicentie Zwembadtechniek voor OMEGAM-Water

 • 6 oktober 2017

De eerste opleidingslicenties Zwembadtechniek zijn verstrekt!   05-10-2017 - Op 13 september heeft de Examenraad van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ) de Licentie beroepsopleiding Zwembadtechniek verstrekt aan 5 opleidingsinstituten. De beroepsopleiding Zwembadtechniek gaat nu echt van start. Deze…

Lees verder

Te weinig aandacht voor legionellagevaar tijdens bouw

 • 6 september 2017

In de ontwerp -en bouwfase van gebouwen worden nog te vaak cruciale fouten gemaakt die kunnen leiden tot een legionellabesmetting. Dit blijkt uit onderzoek van ISSO dat uitgevoerd is door Integron. Het aantal mensen dat jaarlijks besmet raakt met legionella…

Lees verder

Meer mensen krijgen veteranenziekte

 • 14 juli 2017

Het aantal mensen dat de veteranenziekte heeft gekregen is de laatste zes jaar geleidelijk toegenomen. Een duidelijke oorzaak is er niet, zegt het RIVM in een rapport. De veteranenziekte wordt veroorzaakt door de legionella-bacterie. In 2016 was er een recordaantal…

Lees verder

Hoe schoon is de schoonwatertank

 • 23 mei 2017

Hoe houd je het water in de schoonwatertank van de camper schoon en fris? De NKC liet zes conserveringsmiddelen testen in het laboratorium van waterleidingbedrijf Vitens, die bedoeld zijn om het water drinkbaar te houden. Ze doen lang niet allemaal…

Lees verder

Op zoek naar het poliovirus

 • 16 mei 2017

In opdracht van RIVM voert OMEGAM-Water monsternames uit om de circulatie van het poliovirus en andere enterovirussen uit te sluiten of juist te op te sporen. Onlangs publiceerde RIVM de onderstaande publicatie (klik op de link) http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Op_zoek_naar_het_poliovirus  

Lees verder

Minister: ‘Risicoanalyse legionella niet onnodig ingewikkeld maken’

 • 9 maart 2017

Legionella-adviseurs moeten geen onnodig uitgebreide en ingewikkelde risicoanalyses en beheersplannen opstellen voor kleine eenvoudige prioritaire leidingwaterinstallaties. Dat uitgangspunt wil minister Schultz van Haegen hanteren bij de herziening van de beoordelingsrichtlijn Legionellapreventie. Zij volgt daarmee het advies van het RIVM. Minister…

Lees verder

Canadese onderzoekers berekenen hoeveelheid urine in zwemwater

 • 2 maart 2017

Canadese wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de hoeveelheid urine in zwembaden. Ze hebben in de zomer 250 monsters uit 31 zwembaden genomen en die geanalyseerd op een stofje dat veel voorkomt in urine. In een zwembad met ruim 800.000 liter water blijkt zo'n 75 liter urine aanwezig…

Lees verder

Inspecties op legionella bij openbare douches wegrestaurants

 • 31 januari 2017

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat openbare douchegelegenheden bij benzinestations, truckstops en wegrestaurants controleren op de legionellamaatregelen. De inspectie controleert deze bedrijven om de kans op een besmetting met de legionellabacterie zo klein mogelijk te maken. Naast specifieke controles…

Lees verder